2.Koje godine je BiH proglasila nezavisnost:

a)5. aprila 1992.godine

b)8.maja 1992.godine

c)10.aprila 1992.godine