Drugi krstaški rat (1147-1149)

 

 

Drugi krstaški rat trajao je od 1147. do 1149. godine i pokrenulo ga je tursko osvajanje Edese i cele istoimene grofovije. Krstaši su pokušali da osvoje Damask, ali u tome nisu uspeli i ceo pohod se završio potpunim neuspehom. Krstaške države nastale u I krstaškom ratu postojale su do 1144. kada je pod tursku vlast pala grofovija Edesa. Taj pad je dosta uzdrmao Evropu a tadašnji papa Evgenije II je smatrao da treba organizovati krstašku vojsku i vratiti izgubljene teritorije. U vojsci koja je oformljena su pored vojnika krstaša ucestvovalii i pripadnici monaskog reda Cistericiti. Vladari koji su prihvatili ideju o ratu su bili njemačko-rimski car Konrad III i francuski kralj Luj VIII. Međutim,odnosi između njih dvojice su bili dosta zategnuti (nisu se mogli dogovoriti o dejstvovanju niti o podjeli teritorija kojih u osnovi nije bilo) tako da su se vratli kuci. U međuvremenu,u Egiptu jača Saladin, koji je na sebe preuzeo ulogu da vrati krstaške države u okvire islamskih. 1187.osvajaJerusalim i bio je manje okrutan u odnosu na hrišćane.

 

Krstaši napadaju Damask

 

 

 

 

 

početna