Vitezovi hospitalci

Varvarski plaćenici

Treći krtaški pohod

Krstaš konjanik

Teplari,hospitalci i tevtonci

Susret krstaša i muslimana

Krstaši napadaju Jerusalim

Bitka za Nikeju

Četvrti krstaški pohod

Kralj Ričard I

 

Drugi pohod

Njemački krstaš

Štit hospitalaca

Templar izviđač

Templar

Papa Urban II

Štit templara

Templar polaže zakletvu

Templar i hospitalac

Krstaš spreman u borbi

Templarski starješina

Štit Tevtonca

Krstaši u borbi

Fridrih Bararosa

Bitka za Edesu i Tripoli

Rejmund Tuluški

Mapa Evrope za vrijeme krstaških ratova

Napad krstaša na Jerusalim

Boemund

Saladin

 

početna