1.Ko je vodio prvi krstaški rat?

1.vojvode

2.kraljevi

3.carevi