Adicijom fosforne kiseline na nukleozid nastaje nukleotid - estar nukleozida i fosforne kiseline.

                       

                                                                                       Autor: Tamara Bojanović

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.

 

Index