SPOJENI SUDOVI

1.POCETAK
2.FAZA 1: voda iz prvog suda polako prelazi u drugi i treći spojeni sud.
3.FAZA 2: nivo vode u sva tri spojena suda se polako izjednačava.
4.FAZA 3: nivo vode u spojenim sudovima je izjednačen, što je ujedno i karakteristika spojenih sudova!
5.KRAJ

         

                                                                                                                                 made by: Gina Kecman

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.

 

Index