ZAKON INERCIJE

 

 

Date su tri strme ravni od istog materijala,sa istim nagibom i tri horizontalne ploče.Ploča A je posuta pijeskom,ploča B je od drveta a ploča C je od stakla.Kada se jedna kuglica pušta sa iste visine niz strme ravni istog nagiba,onda ona prijeđe najduži put na ploči od stakla.Kuglicu na svim pločama zaustavljaju sila trenja i otpor vazduha.Pošto je u sva tri slučaja otpor vazduha isti,slijedi da je trenje između kuglice i stakla najmanje.

zakon inercije:Svako tijelo teži da zadrži stanje mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja kada na njega ne djeluju druga tijela ili kada se uzajamna djelovanja tog tijela i drugih tijela međusobno poništavaju.

 

Radila:Dijana Vukomanović

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.

 

Index