KUTNJACI I UMNJACI

Kutnjaci (dentes molares), kojih ima 12, usađeni su pozadi pretkutnjaka, po tri sa svake strane gornje i donje vilice. mezijalni, tj. bliži srednjoj liniji naziva se prvi kutnjak, odnosno ima naziv drugi kutnjak, a distalni (tj. zadnji) – treći kutnjak, ili umnjak (dens serotinus).

Kruna kutnjaka je veoma masivna i na svojoj prostranoj mastikatornoj strani nosi više zubnih kvržica, a najčešće 4 do 5. Najveću krunu imaju obično prvi kutnjaci.

Korijen kutnjaka je znatno masivniji nego kod ostalih zuba. Gornji kutnjaci imaju najčešće tri korijena, jedan unutrašnji, tj. lingvalni i dva spoljašnja, odnosno bukalna. Donji kutnjaci imaju najčešće dva korijena, od koji je jedan mezijalni, a drugi distalni. Korijenovi umnjaka su različite dužine, najčešći sažeti u jedan, ali mogu biti i trokraki kod gornjih odnosno dvokraki kod donjih umnjaka.

prvi gornji

drugi gornji

treci gornji

prvi donji

drugi donji

treci donji

 
Home  |  Next