OPŠTA MORFOLOGIJA ZUBA

U morfološkom pogledu na svakom zubu razlikuje se: kruna zuba, vrat zuba, korijen zuba i šupljina zuba.

Opšta morfologija zuba
 
Kruna zuba (corona dentis) je prošireni, vidljivi, bijeličasti dio zuba, koji štrči u usnoj duplji. Na zubnoj kruni razlikuje se pet površina ili strana: 
1. mastikatorna strana (facies masticatoria)

2. usnička ili obrazna strana (facies labialis sue buccalis)

3. jezička strana (facies lingualis)

4. dve dodirne ili kontaktne strane (facies contactus)

Mastikatorna strana (facies masticatoria) okrenuta je prema istoimenoj strani krune zuba suprotne vilice. Kod sjekutića i očnjaka ova strana je uzana i oštra; ona služi za odsjecanje zalogaja, te se naziva sečivna ivica. Kod pretkutnjaka i kutnjaka ona je široka i služi za žvakanje hrane. Kod ovih zuba mastikatorna strana je i neravna, usled prisustva tzv. zubnih kvržica, kojih kod pretkutnjaka ima najčešće dve, a kod kutnjaka 4. do 5.

Usnička ili obrazna strana (facies labialis sue buccalis) okrenuta je prema usnama kod prednjih zuba, odnosno prema obrazima – kod zadnjih zuba.

Jezična strana (facies lingualis) okrenuta je prema jeziku i usnoj duplji.

Dodirna ili kontaktna strana (facies contactus) okrenuta je prema odgovarajućoj strani susjednog zuba u istoj vilici.

Na svakom zubu postoje dve kontaktne strane:

1. mezijalna strana, koja je bliža središnjoj liniji

2. distalna strana, koja je više udaljena od središnje linije

Središnja linija je linija koja se nalazi u sredini oba prva sjekutića. Uglavnom, mezijalna strana jednog zuba u dodiru je sa distalnom stranom susjednog zuba koji je bliži središnjoj liniji.

Vrat zuba (collum sue cervix dentis) spaja krunu i korijen zuba; on je normalno pokriven desnima.

Korijen zuba (radix dentis) je usađen u koštanu zubnu jamicu odgovarajuće vilice. Broj korijenova je različit i zavisi od vrste zuba.

1 korijen – sjekutići i očnjaci u obe vilice, donji svi pretkutnjaci, drugi gornji pretkutnjaci

2 korijena – prvi gornji pretkutnjaci i donji kutnjaci

3 korijena – prvi i drugi gornji kutnjaci

1 – 5 korijenova – imaju umnjaci, ali najčešće imaju samo jedan korijen.

Vrh zubnog korijena (apex radicis dentis) je suženi deo korijena zuba, koji odgovara dnu zubne alveole.

Šupljina zuba nalazi se u unutrašnjosti zuba. U predjelu zubne krune šupljina je proširena i nazvana zubna duplja (cavitas dentis). Ona prati oblik krune. U predjelu zubnog korijena šupljina je veoma sužena i naziva se kanal korijena zuba (canalis radicis dentis). Ovaj kanal se otvara na vrhu zubnog korijena pomoću otvora zubnog vrha (foramen apicis dentis).

 

Home  | Top  | Next