SPOLJAŠNI DEO - DENTIN, GLEĐ, CEMENT

Slonovača ili dentin (dentinum) čvrsta je sivožuckasta supstancija, neorganskog i organskog sastava, koja predstavlja glavni, najveći deo zuba. Spoljašnju površinu slonovače pokriva na zubnoj kruni gleđ, a u predjelu zubnog korijena – cement. Unutrašnja površina dentina okrenuta je prema zubnoj šupljini i pokrivena pulpom.

Gleđ ili emajl (enamelum) najčvršći je sloj zuba (tvrdoće apatita ili kvarca), koji se sastoji, skoro isključivo, od neorganskih materija, uglavnom od kalcijum – fosfata. Emajl pokriva čitavu spoljašnju površinu dentina zubne krune. Emajl je prozračan, a njegova različita boja (bjeličasta, žučkasta ili siva), dolazi od boje dentina, koji se providi ispod emajla. Sloj gleđi je najdeblji na mastikatornoj strani krune, a istanjuje se postepeno idući prema vratu zuba. Na zubnom vratu jako istanjena gleđ nastavlja se u zubni cement, koji oblaže korijen zuba.

Cement (cementum) je čvrsta žučkasti sloj, po svojoj građi sličan koštanom tkivu. Cement oblaže korijen zuba, pokrivajući spoljašnju površinu njegovog dentina.

 

 

 



Home  | Next