Zubi su čvrsti organi koji su usađeni jedan pored drugog u zubne jamice (alveoli dentales) alveolarnog nastavka maksile i alveolarnog dela mandibule.
Mandibula - bocna strana
Maksila bocna strana
Njihova uloga su da odsjeku zalogaj i da ga isitne, a učestvuju i pri izgovoru izvesnih suglasnika. Obrazuju dva zubna luka: gornji zubni luk (arcus dentalis superior) koji ima oblik poluelipse, i donji zubni luk (arcus dentalis inferior) koji ima oblik parabole. Gornji i donji zubni luk pri zatvorenim ustima, stiču određen međusobni odnos koji se naziva okluzija.
Gornji zubni luk (arcus dentalis superior)
Donji zubni luk (arcus dentalis inferior)

Home  | Top  | Next