Odaberite polje top i pomoĉu opcije Maximize Viewport Togglit uveĉajte ga.