Takođe istim postupkom označite kraj mača i pritisnite Weld.