Da bi se vratili na sva četri pogleda pritisnite dugme Maximize Viewport Togglit.