Pošto nam je potreban pogled Perspective, aktivirajte ga i pritisnite dugme Maximize Viewport Togglit.