Nakon što je mač postao crven (aktiviran) odaberite polje Bevel.Sada držeći lijevi taster miša lagano vucite prema gore, a zatim prema unutra.