Pomoću pokazivača postavite liniju kao šzo je prikazano u animaciji.