Deselektujte mač tako što ćete kliknuti negdje sa strane, a zatim kliknite na postor u sredini mača.