Iz padajuĉe liste odaberite Insert kliknite na njega da se otvori prozor u kome ĉe te zadati vrijednost polja Insert Amount  1.