U prozoru Perspective aktivirajte opet sredinu mača te iz liste sa desne strane odaberite opciju Bevel te napravite udubljenje na maču.