Ponovnim rotiranjem postavite scenu tako da vidite mač odozdo,tačnije kako bi napravili i donju stranu mača.