Odaberite opciju Move te držeći Shift povucite prema dole kako bi kopirali model mača.