Odaberite opciju Miror te postavite tako model da gornja strana bude okrenuta prema dole.