Da bi olakšali rad uklonićemo oštricu sa slike tako što ćemo desnim klikom na oštricu odabrati opciju Hide Selection.