Laganim povlačenjem prema gore dobićete model kao što je prikazano.