Desnim klikom otvoriĉe se padajuĉa liste iz koje ĉete izabrati Convert To/Convert to Editable Spline.