NAPOMENA: Da bi olakšali rad postavite rotiranjem scenu tako da se vidi kompletan donji dio.