Aktivirajte držač te desnim klikom na Perspective odaberite iz padajuće liste opciju Edged Faces.