Aktivirajte držač i u polju Parameters stavite vrijednost Height Segments na 22.