NAPOMENA: Po želji povećajte dužinu i debljinu držača.