Rotiranjem postavite scenu tako da vidite donji dio držača.