Aktivirajte donji dio te sa opcijom Bevel povucite prema naprijed, a nakon toga i prema unutra i sve tako dok ne dobijete kao u animaciji.