Aktivirajte sredinu štita te promijenite vrijednost Fallof-a na 75 te sa opcijom Move povucite Z osu prema gore.