Klikom na None izaberite sliku koja će vam se nalaziti na štitu.NAPOMENA: Slika bi trebala da bude crno-bijela zbog jasnoće.