Desnim klikom na praznu površinu iz padajuće liste odaberite Unhide All da bi vam se na sceni pojavio mač koji smo ranije napravili.