Dok je aktivirana desna strana odaberite opciju Attach iz polja Geometry i kliknite na lijevu stranu mača.Ovim će Te dobiti jedinstven objekat.