Pokretanje programa

Kada instaliramo ArchiCAD 8 na hard disk, program pokrećemo sa dva klika na ArchiCAD ikonu (ne na ime ikone) ili preko Start menija.

Program prvo otvara dijalog u kome se traži da se korisnik indentifikuje i opredeli za:mapirana slika

Kada se program pokrene na ekranu će se pojaviti prikaz sličan kao što je na slici:

Toolbox, Coordinate Box, Control Box i Info Box mogu se pomerati ili isključiti.


mapirana slika


Oni će ponovo biti prikazani na ekranu kada se odgovarajuće komande Show Toolbox, Show Coordinates, Show Control Box i Show Info Box aktiviraju u meniju Window.

Menubar

Na gornjoj ivici ekrana nalazi se Menubar. On sadrži nazive padajućih menija u kojima su pojedinačne komande funkcije programa. Sledeći naslovi menija se koriste u ArchiCAD-u:

Kada kliknemo mišem na neki od naziva menija u Menubaru, na ekranu će se pojaviti sve komande tog menija. Dostupne komande su prikazane uobičajno, dok su nedostupne komande bledo-sive boje.

Ime dokumenta sa oznakom sprata

Na naslovnoj gredi ArchiCAD-ovog radnog lista (worksheet) prikazano je ime projekta na kome se radi i oznaka  ili naziv etaže (story) koja je trenutno na ekranu, Ako smo upravo počeli da crtamo novu osnovu naš dokument će nositi ime "Untitled" i bićemo na početnom spratu "0. Story".

 

POČETNA STRANA