Uvod

ArchiCAD 8 je program za projektovanje namjenjen arhitektama. On predstavlja napredniji oblik crtanja i projektovanja kojim se služe savremeni arhitekti. ArchiCAD 8 je arhitektonski softver koji se veoma brzo razvio od "automatizacije" dvodimenzionalnog crtanja do trodimenzionalnog simulatora građenja. Posljedica tog razvoja, je  mogućnost da arhitekta u računaru konstruiše virtualnu "građevinu", da iskuša mane i prednosti objekta pre izgradnje i u toku upotrebe, koja je izmenila proces projektovanja, strukturu honorara i odnos sa klijentom, izvođačem i sa zajednicom. Pored promena u arhitektonskoj praksi, pravo vlasništva nad kompjuterskim 3D modelom pruža značajnu prednost pred konkurentima u svim poslovima koji u budućnosti mogu biti naručivani za određen objekt. Vrijednost ArchiCAD-a jednim delom čine modelovanje i lako odabiranje perspektiva; dok pritom nije potrebno mnogo napora da bi se dobili dobri rezultati. Ali ulaganjem dodatnog napora u kreiranju pogleda sa posebnim osobinama daje izuzetno efektan rezultat.

Dakle, kakva je razlika između tradicionalnog crtanja uz pomoć računara, CAD-a, i tehnologije virtualne građevine? Tradicionalni CAD je svijet linija, lukova, krugova i blokova. Tradicionalni CAD daje dvodimenzionalnu predstavu postupaka kojim će objekat biti građen. Veoma je nalik na ručno crtanje, ali je automatizovano kompjuterskom tehnologijom. Tehnologija Virtualne građevine omogućuje konstruisanje građevine upotrebom konstruktivnih elemenata: ploča, zidova, krovova, prozora, vrata, stepeništa i drugih objekata. U CAD-u orijentisanom na objekte, svaki objekt u sistemu predstavlja elemenat gradnje koji ima sve osobine i mogućnosti prilagođavanja važne za taj elemenat. Na primer osobine vrata se razlikuju od osobina drveta od kojeg su ta vrata načinjena. Pošto pred sobom imate stvarni model građevine, ne samo dvodimenzionalnu predstavu, model može dati odgovore na konkretna pitanja koja se tiču građenja. Na primjer, možete dobiti detaljnu analizu otvora, gubitak toplote, usklađenost sa propisima i analizu troškova. Pomoću virtualnog modela, građevine možemo analizirati prema masi, zasenčenju i spoljnjem izgledu. Archi CAD automatski generiše osnove, preseke i izglede, perspektive, animacije i VR poglede.

Upotrebom integrisanog 3D softvera, arhitekte i profesionalni izvođači sakupljaju obilje veoma važnih informacija o građevini koji se kasnije mogu upotrebiti u tradicionalnoj arhitektonskoj praksi, kao i u mnogim novim oblastima i uslugama. Neke od mogućnosti za primenu ovih informacija su:

Uz pomoć ArchiCAD-a tehnologije virtualne građevine arhitekti u saradnji sa investitorima, imaju odlične mogućnosti da potvrde svoju centralnu ulogu ne samo u početnoj fazi projektovanja, već i u planiranju dugoročnog korišćenja, održavanja i funkcije.

U svetlu novog doba tehnologije virtualne građevine, neophodno je da arhitektonske kompanije i građevinska industrija razmotre načine na koje bi tehnologija virtualne građevine bila primenjena u procesima projektovanja, izvođenja, saradnje i analize  informacija. ArchiCAD nudi kompletna rešenja i, za razkliku od drugih CAD softvera, zasniva se na sistemu rada u arhitekturi.
Kada znamo ove principe, ne čudi što postoji mnoštvo arhitektonski kompanija koje koriste ArchiCAD i sistem tehnologije virtualne građevine, od onih sa jednim zaposlenim do velikih firmi koje su specijalizovane za različite vrste projekata, od stambenih, trgovinskih i poslovnih objekata do škola i slično.

    

     - boja Hyperlink-a na sajtu.

  • Animacija - ovaj Hyperlink na sajtu označava animaciju ispod odgovarajućeg teksta ili uputstva, obavezno je treba pogledati.

 

POČETNA STRANA