Kreiranje virtualne građevine

 

Definisanje osnovne dispozicije građevine

Rad sa 3D modelom građevine

Rad sa nivoima

Formiranje plašta građevine

Razrada projekta

Rad sa vratima, prozorima i krovnim prozorima

Vertikalne komunikacije

Definisanje prostora i njegove namjene

Finalni detalji

Kreiranje plana plafona

Postavljanje objekta u prostor

 

 

 

POČETNA STRANA