Appearance

 Ova paleta je prva u prozoru "Appearance". U ovoj paleti su popisane sve karakteristike izgleda nekog objekta kreiranog na radnoj površini Illustratora. Prema "default-u", na vrhu palete vidite "No Selection". Ova ikona trenutno označava da nijedan objekat ili putanja nije selektovana na radnoj površini. Takođe, tu su i početne boje konture (crna,debljine 1pt) i popune (bijela).

Na ovom primjeru je detaljno prikazan sadržaj zvijezde. Ikona "Path" umanjeno prikazuje njen izgled. U opciji "Stroke" se nalazi boja ispod konture i njena debljina ( "Offset Path", "Color") i ikona "Stroke" koja opisuje boju same konture i njenu debljinu ( kontura je izabrana iz palete "Swatches"). U opciji "Fill" se nalazi ikona "Color" koja prikazuje boju popune ( boja je izabrana iz palete "Styles"). Tu je i opcija "Opacity" koja označava neprozirnost popune i izražena je u procentima (100%). Na kraju, tu je i ikona "Fill" koja tačno prikazuje koje su sve boje sadržane u popuni.

 

 

[ toolbar ] [ interfejs ]