Illustrator je član porodice kompjuterske grafike i dizajnerskih programa. On je blisko vezan sa Adobeovim Photoshopom (sređivanje slika), InDesignom (pregled strane), GoLive (web dizajn), Live Motion (grafička animacija), Acrobat (PDF kreirani fajlovi)  i ostalim Adobeovim proizvodima. Mnogi Adobeovi programi dijele isti osnovni interfejs, koristeci slične alate, jezičke palete i komande menija. Mnogi od alata i komandi su dostupni u nekoliko programa.

Većina računarskih umjetničkih dijela su podijeljena u dvije kategorije: vektor i raster. Illustrator prvenstveno radi sa vektorskim slikama; Photoshop i njegovi ogranci - digitalne kamere i skeneri rade sa rasterskim slikama.

Vektorska slika sastoji se prvenstveno od objekta u slici. Objekti mogu biti linije, krugovi, kvadrati, trouglovi, spirale ili drugi oblici. Obicno su konstruisani od linija. Putanje mogu biti otvorene i zatvorene. Jedna otvorena putanja (trajektorija) ima dva kraja, kao linija ili dio kanapa. Zatvorene putanje nemaju krajeve (krug, tocak). Putanja moze biti povučena (sa primjenjenom bojom ili uzorkom na njoj samoj) ili ispunjena (sa primjenjenom bojom ili uzorkom na prostor koji je obuhvaćen ili djelimično obuhvaćen putanjom). 

Rasterska slika, s druge strane, sastoji se od sićusnih obojenih kvadratića, zvanih pikseli. Svaki piksel moze biti samo jedne boje. Pikseli u slici mogu se sređivati posebno svaki, ili grupno. Medjutim, čak i kada se svi pikseli mijenjaju u isto vrijeme, ostaju nezavisni jedni od drugih. Rasterske slike dobile su svoje ime iz činjenice da su ovi mali pikseli grupisani u raster. Prednost rasterske slike je da može reprodukovati slike koje se ne sastoje iz objekata, te može prikazati finije prelaze boja. Fotografije, na primjer, se ne sastoje iz objekata, već iz piksela i u tome je njihova ljepota. Međutim, nedostatak rasterske slike je da ona gubi na kvalitetu kada joj se promijeni veličina ili kada se štampa. Pošto se jedna slika sastoji iz datog broja piksela, ako promijenite veličinu slike kada štampate, onda se i pikseli moraju promijenuti, a tada slika gubi na kvalitetu.

Nadam se da vam je ovih nekoliko uvodnih rečenica pomoglo da lakse shvatite neke osnovne stvari vezane za ovaj veoma zanimljiv grafički program.

 

 

Nemanja Jungić IV8
2002/2003.

                                                                            Dobro došli !

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.