Styles

 Paleta "Styles" je neka vrsta bliskog rođaka paleti "Swatches". Umjesto čuvanja boja, gradienata i šara, ona skladišti samo sebi karakteristične oblike (stilove), koji se primjenjuju kao konture ili popune. U prozoru ove palete se nalazi dvanaest različitih stilova, s tim da je prvi "Default" i unosi obične boje popune i konture, koje se trenutno koriste. Rad sa stilovima je veoma jednostavan. Kada kreirate neki objekat, dok je selektovan, kliknite na jedan od simbola.

 

[ toolbar ] [ interfejs ]