Toolbar Adobe Illustratora-a

Ako ste ikada radili u nekom od Adobeovih programa, sigurno ćete na prvi pogled primijetiti sličnosti nekih alata koji se nalaze i u ovom toolbaru. Naravno, kroz ovu prezentaciju ćete biti detaljnije upoznati sa alatima koji se mogu naci samo u Illustratoru 10. Za one koji se po prvi put sreću sa nekim Adobeovim programom, obrađeni su i neki osnovni alati, koji se mogu naći u skoro svakom grafičkom programu.

Princip rada je takav da klikom na neku od grupa alata na lijevom toolbaru automatski otvarate stranicu na kojoj je svaki alat koji pripada toj grupi, detaljnije objašnjen. Radi lakše orjentacije, na desnoj strani je prikazan toolbar sa zaokruženim grupama alata.