Transparency

Paleta "Transparency" ima sposobnost da odredi prozirnost nekog objekta i da nijansira prelaze između objekata, koji su obojeni različitim bojama.

Da bi u potpunosti otvorili ovu paletu, moramo kliknuti na jedan od dva trokutića koji se nalaze pored imena palete (mnoge palete imaju ovu opciju zbog nedostatka prostora u interfejsu, odn. zbog širokog dijapazona paleta Illustratora). "Transparency" sadrži dvije osnovne opcije. Prva je "Opacity", pomoću koje određujemo prozirnost selektovanog objekta (može se mijenjati numerički, uz pomoć "klizača"). Druga opcija je "mod miješanja boja", koji se nalazi na lijevoj strani ( klikom na trokutić, otvarate nekoliko nodova za miješanje boja).

Na ovom primjeru je prikazan prelaz boja između dva pravougaonika. Prozirnost oba je određena na 64% (možete je odrediti za svakog, posebno), a mod miješanja je "Lighten".

 

 

[ toolbar ] [ interfejs ]