abc Programski jezik Java
Teorijska priprema - Java While petlja i++, --i

Java while petlja se koristi za iteraciju dijela programa nekoliko puta. Ako broj iteracija nije fiksan, preporučuje se upotreba while petlje.

Primjeri i++ te ++i u While petlji. Prikazan je ispis prvih 5 prirodnih brojeva.

Ispis vrijednosti i prije i poslije ++ System.out.println(i++)
PRIMJER A
System.out.println(++i)
PRIMJER B
// Ispis brojeva od 1 do 5
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int i = 1;
  while (i <= 5) {
   System.out.print("staro i: " + i);   // prije ++ 
   i++;                  // uvecaj ++
   System.out.println(" novo i: " + i ); // ++ pa ispis
  }
 }
}

Ispis na ekranu:
staro i: 1 novo i: 2
staro i: 2 novo i: 3
staro i: 3 novo i: 4
staro i: 4 novo i: 5
staro i: 5 novo i: 6
 

Ispis na ekranu:
staro i: 1
staro i: 2
staro i: 3
staro i: 4
staro i: 5
 

Ispis na ekranu:
novo i: 2
novo i: 3
novo i: 4
novo i: 5
novo i: 6

Primjer 1: i++ izvedi pa uvećaj

i++ u System.out.println Dvije naredbe - While petlja, i++ zasebno
// Ispis brojeva od 1 do 5
int i = 1;
while (i <= 5) {
	System.out.println(i++); // ispisi pa uvecaj
}

Ispis na ekranu:
1
2
3
4
5
// Ispis brojeva od 1 do 5 > PRIMJER A
int i = 1;
while (i <= 5) {
	System.out.println(i); // ispisi 
	i++;          // uvecaj 
}

Ispis na ekranu:
1
2
3
4
5

Primjer 2: ++i uvećaj pa izvedi

++i u System.out.println Dvije naredbe - While petlja ++i zasebno
// Ispis brojeva od 1 do 5
int i = 1;
while (i <= 5) {
	System.out.println(++i); // uvecaj pa
ispisi 
}

Ispis na ekranu:
2
3
4
5
6
// Ispis brojeva od 1 do 5 > PRIMJER B
int i = 1;
while (i <= 5) {
	i++;          // uvecaj 
	System.out.println(i); // ispisi 
}

Ispis na ekranu:
2
3
4
5
6

Primjeri i-- te --i u While petlji. Prikazan je ispis prvih 5 prirodnih brojeva.

Ispis vrijednosti i prije i poslije -- System.out.println(i--)
PRIMJER C
System.out.println(--i)
PRIMJER D
// Ispis brojeva unazad od 5 do 1
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int i = 5;
  while (i >= 1) {
   System.out.print("staro i: " + i);   // prije -- 
   i--;                  // umanji --
   System.out.println(" novo i: " + i ); // -- pa ispis
  }
 }
}

Ispis na ekranu:
staro i: 5 novo i: 4
staro i: 4 novo i: 3
staro i: 3 novo i: 2
staro i: 2 novo i: 1
staro i: 1 novo i: 0
 

Ispis na ekranu:
staro i: 5
staro i: 4
staro i: 3
staro i: 2
staro i: 1
 

Ispis na ekranu:
novo i: 4
novo i: 3
novo i: 2
novo i: 1
novo i: 0

Primjer 3: i-- izvedi pa umanji

i-- u System.out.println Dvije naredbe - While petlja, i-- zasebno
// Ispis brojeva unazad od 5 do 1
int i = 5;
while (i >= 1) {
	System.out.println(i--); // ispisi pa umanji 
}

Ispis na ekranu:
5
4
3
2
1
// Ispis brojeva unazad od 5 do 1 > PRIMJER C
int i = 5;
while (i >= 1) {
	System.out.println(i); // ispisi
	i--;          // umanji 
}

Ispis na ekranu:
5
4
3
2
1
  

Primjer 4: --i umanji pa izvedi

--i u System.out.println Dvije naredbe - While petlja --i zasebno
// Ispis brojeva unazad od 5 do 1
int i = 5;
while (i >= 1) {
	System.out.println(--i); // umanji pa ispisi
}

Ispis na ekranu:
4
3
2
1
0
  
// Ispis brojeva unazad od 5 do 1 > PRIMJER D
int i = 5;
while (i >= 1) {
	i--;          // umanji 
	System.out.println(i); // ispisi
}

Ispis na ekranu:
4
3
2
1
0
  

Index