Algoritmi - Programski jezici Pascal i Java
Linijska strukura

1 Napisati program za učitavanje i ispis broja. Algoritam, Pascal, Java
6 Napisati program za ispis sume dva broja Algoritam, Pascal, Java
7 Izračunati kvadrat učitanog broja. Algoritam, Pascal, Java
8 Izračunati aritmetičku sredinu dva broja. Algoritam, Pascal, Java
9 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. Algoritam, Pascal, Java
10 Izračunati kvadrat učitanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. Algoritam, Pascal, Java
13 Izračunati kvadratni korijen učitanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) Algoritam, Pascal, Java
24 Izračunati površinu kvadrata. Algoritam, Pascal, Java
25 Izračunati obim kvadrata. Algoritam, Pascal, Java
26 Izračunati obim kocke. Algoritam, Pascal, Java
27 Izračunati površinu kocke. Algoritam, Pascal, Java
30 Izračunati dijagonalu kvadrata. Algoritam, Pascal, Java
31 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. Algoritam, Pascal, Java
32 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. Algoritam, Pascal, Java
33 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. Algoritam, Pascal, Java
36 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. Algoritam, Pascal, Java
37 Za učitani poluprečnik izračunati obim kruga. Algoritam, Pascal, Java
38 Za učitani poluprečnik izračunati površinu kruga. Algoritam, Pascal, Java
39 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. Algoritam, Pascal, Java
40 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. Algoritam, Pascal, Java
41 Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga. Algoritam, Pascal, Java
43 Napisati program za izračunavanje obima trougla: Algoritam, Pascal, Java
44 Napisati program za izračunavanje površine trougla na dva načina:
koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
Algoritam, Pascal, Java
45 Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. Algoritam, Pascal, Java
46 Za poznate vrijednosti stranice i visine trougla izračunati odgovarajuću površinu (P=a*h/2). Algoritam, Pascal, Java
47 Napisati program za izračunavanje stranice trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2) Algoritam, Pascal, Java
48 Za poznate vrijednosti površine i stranice trougla izračunati odgovarajuću visinu (P=a*h/2) . Algoritam, Pascal, Java
49 Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trougla, ako su poznate katete. Algoritam, Pascal, Java
50 Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a). Algoritam, Pascal, Java
51 Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). Algoritam, Pascal, Java
52 Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c). Algoritam, Pascal, Java
53 Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu. Algoritam, Pascal, Java
54 Napisati program koji će za učitane vrijednosti x i y izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
a=x+y
b=x-y
Algoritam, Pascal, Java
55 Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
Algoritam, Pascal, Java
56 Izračunati vrijednosti prema izrazima:
a = x * y
b = x + y
c = b / x
Algoritam, Pascal, Java
57 Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja. Algoritam, Pascal, Java
58 Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim. Algoritam, Pascal, Java
59 Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva. Algoritam, Pascal, Java
60 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: (x-y)/3. Algoritam, Pascal, Java
66 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x=b2-4ac Algoritam, Pascal, Java
70 Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature učitati znak i ispisati ga na ekranu. Algoritam, Pascal, Java
71 Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran. Algoritam, Pascal, Java
73 Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). Algoritam, Pascal, Java
74 Napisati program za pretvaranje dolara u evre. Algoritam, Pascal, Java
75 Napisati program za pretvaranje km/h u m/s. Algoritam, Pascal, Java
76 Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene. Algoritam, Pascal, Java
77 Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. Algoritam, Pascal, Java
82 Napisati program za računanje godina starosti. Algoritam, Pascal, Java
83 Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. Algoritam, Pascal, Java
84 Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km. Algoritam, Pascal, Java
85 Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%. Algoritam, Pascal, Java
86 U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. Algoritam, Pascal, Java
87 Napisati program za izračunavanje godišnje kamate. Algoritam, Pascal, Java
88 Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). Algoritam, Pascal, Java
95 Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama. Algoritam, Pascal, Java
96 Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi. Algoritam, Pascal, Java
97 Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka. Algoritam, Pascal, Java
98 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati pojedinačnu udaljenost tačaka od koordinatnog početka. Algoritam, Pascal, Java
99 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost tačaka. Algoritam, Pascal, Java
100 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre. Algoritam, Pascal, Java
101 Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja. Algoritam, Pascal, Java
102 Napisati program za izracunavanje: a MOD 2, a MOD -2, -a MOD 2, -a MOD -2 Algoritam, Pascal, Java
103 Napisati program za izracunavanje: INT (a/2), INT (a/-2), INT (-a/2), INT (-a/-2) Algoritam, Pascal, Java
105 Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) DIV 2
(1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 DIV 2
Algoritam, Pascal, Java
107 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Algoritam, Pascal, Java
108 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Algoritam, Pascal, Java
109 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre. Algoritam, Pascal, Java
110 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvod cifara i količnik prve i druge cifre. Algoritam, Pascal, Java

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index