8.1.. Učitati odabrni broj cifara počevši od cifre najveće težinske vrijednosti, pa od njih sastaviti i ispisati prirodni broj. Učitavanje cifara se prekida kada se unese broj manji od 0 ili veći od 9. Ispis formirani broj kao zasebnu vrijednost.

Listing programa:

//p02115012
package zadatak;
import java.util.Scanner;
public class CifreBroj {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);

		int cif, br;
		br = 0; // početna vrijednost broja

		System.out.print("Učitaj cifru (od najveće): ");
		cif = input.nextInt();

		while ((cif >= 0) && (cif <= 9)) {
			br = br * 10 + cif;

			System.out.print("Slijedeća cifra: ");
			cif = input.nextInt();
		}
		System.out.print("Broj sastavljen od zadanih cifara je " + br);
	}
}

Ispis na ekranu:
Učitaj cifru (od najveće): 1
Slijedeća cifra: 2
Slijedeća cifra: 3
Slijedeća cifra: 4
Slijedeća cifra: 5
Slijedeća cifra: 6
Slijedeća cifra: 7
Slijedeća cifra: 8
Slijedeća cifra: 9
Slijedeća cifra: 111
Broj sastavljen od zadanih cifara je 123456789

Index