8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.

Dijagram toka:

Index