Programski jezici Pascal i Java
Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje

1 Učitiat i ispisati niz /ARRAY/. Pascal - Java
2 Učitati članove niza. Ispisati: članove niza koji su veći od slijedećeg člana. Pascal - Java
3 Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa parnim indeksom. Pascal - Java
4 Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa neparnim ideksom. Pascal - Java
5 Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa ideksom koji nije djeljiv sa 4. Pascal - Java
6 Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa parnom vrijednosti (djeljive sa 2). Pascal - Java
7 Učitati članove niza. Ispisati članove niza koji nisu djeljive sa 3. Pascal - Java
8 Učitati članove niza. Ispisati: pozitivne, nule pa negativne članove niza. Pascal - Java
9 Učitati članove niza. Ispisati susjedne članove niza čija je suma parna. Pascal - Java
10 Učitati članove niza. Ispisati članove niza u obrnutom redoslijedu. Pascal - Java
11 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza. Pascal - Java
12 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu pozitivnih članova niza. Pascal - Java
13 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza sa parnim indeksom. Pascal - Java
14 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza sa neparnim indeksom. Pascal - Java
15 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza čiji je indeks djeljiv sa 3. Pascal - Java
16 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza koji su djeljivi sa 2 (paran). Pascal - Java
17 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza koji nisu djeljivi sa 2 (neparan). Pascal - Java
18 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza koji nisu djeljivi sa 4. Pascal - Java
19 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu parnih i neparnih članova niza odvojeno. Pascal - Java
20 Sabirati članove niza sve dok je suma manja od 241.  Pascal - Java
21 Izračunati sumu članova niza čija je vrijednost u intervalu [3,9].  Pascal - Java
22 Izračunati sumu pozitivnih članova niza djeljivih sa 4.  Pascal - Java
23 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza. Pascal - Java
24 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza sa parnim indeksom. Pascal - Java
25 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza sa neparnim indeksom. Pascal - Java
26 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza koji su djeljivi sa 2 (paran). Pascal - Java
27 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza koji nisu djeljivi sa 4. Pascal - Java
28 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod pozitivnih članova niza koji su djeljivi sa 3. Pascal - Java
29 Množiti članove niza sve dok je proizvod manja od 541.  Pascal - Java
30 Izračunati proizvod članova niza čija je vrijednost u intervalu [3,9].  Pascal - Java
31 Izračunati proizvod pozitivnih članova niza djeljivih sa 4.  Pascal - Java
32 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj pozitivnih članova niza. Pascal - Java
33 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza sa parnim indeksom. Pascal - Java
34 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza sa neparnim indeksom. Pascal - Java
35 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza čiji je indeks djeljiv sa 3. Pascal - Java
36 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza koji su djeljivi sa 2 (paran). Pascal - Java
37 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza koji nisu djeljivi sa 2 (neparan). Pascal - Java
38 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza koji nisu djeljivi sa 4. Pascal - Java
39 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj parnih i neparnih članova niza odvojeno. Pascal - Java
40 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj pozitvinih, nula i negativnih članova niza odvojeno. Pascal - Java
41 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetički sredinu svih članova niza. Pascal - Java
42 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu članova niza sa parnim indeksom. Pascal - Java
43 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetički sredinu članova niza sa neparnim indeksom. Pascal - Java
44 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu pozitivnih članova niza. Pascal - Java
45 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati članove niza veće od aritmetičke sredine. Pascal - Java
46 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati članove niza manje od aritmetičke sredine. Pascal - Java
47 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati broj članova niza većih od aritmetičke sredine. Pascal - Java
48 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati broj članova niza manjih od aritmetičke sredine. Pascal - Java
49 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza većih od aritmetičke sredine. Pascal - Java
50 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza manjih od aritmetičke sredine. Pascal - Java
51 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati proizvod članova niza većih od aritmetičke sredine. Pascal - Java
52 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati proizvod članova niza manjih od aritmetičke sredine. Pascal - Java
53 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza većih od aritmetičke sredine i njihovu sumu. Pascal - Java
54 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza manjiih od aritmetičke sredine i njihovu sumu. Pascal - Java
55 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu onih clanova niza koji su većih od aritmeticke sredine svih članova niza. Pascal - Java
56 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu onih clanova niza koji su manji od aritmeticke sredine svih članova niza. Pascal - Java
57 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza manjih od aritmetičke sredine sa neparnim indeksom. Pascal - Java
58 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza većih od aritmetičke sredine sa neparnim indeksom. Pascal - Java

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index