109.1.. Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati drugi čiji je opšti član: yij = xij + za i=j, inače je yij = 1.
Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j za i=j, inače je yi,j = 1.

Opis programa: Glavna dijagonala - Elementi glavne dijagonale ima iste indekse reda i kolone (i=j), Iznad glavne dijagonale je indeks reda manji od indeksa kolone, a ispod glavne dijagonale je indeks reda veći glavne dijagonale. Elementi a11, a22, ..., ann  čine glavnu dijagonalu.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Listing programa:


package zad1;
import java.util.Scanner;
public class P10912021 {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);

		System.out.print("unesi broj redova i kolona");

		int n = input.nextInt();
		int m = input.nextInt();
		int x[][] = new int[n][m];
		System.out.print("unesi clanove niza x");

		for (int i = 0; i < n; i++) {
			for (int j = 0; j < n; j++) {
				x[i][j] = input.nextInt();
			}
		}

		int y[][] = new int[n][m];
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			for (int j = 0; j < n; j++) {
				if (i == j)
					y[i][j] = x[i][j];
				else
					y[i][j] = 1;
			}
		}

		System.out.println();

		for (int i = 0; i < n; i++) {
			for (int j = 0; j < m; j++) {
				System.out.print(x[i][j] + " ");
			}
			System.out.println();
		}
		System.out.println();
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			for (int j = 0; j < m; j++) {
				System.out.print(y[i][j] + " ");
			}
			System.out.println();
		}
	}
}
 

Ispis na ekranu:

Index